joomla 1.6

Energies renovables

En un món on l'ús d'energia es indispensable i cada cop es més cara, a Indros estem convençuts que s'han de cercar solucions creatives. Les energies renovablespoden ser en molts cassos aquesta solució, millorant el consum i essent respectuoses amb el medi ambient. Es per això que estudiem cada necesitat e intentem aportar solucions eficients que minimitzin els consums i les emissions gràcies al ampli ventall de possibilitats que ens donen les energies renovables.

Biomassa

El biomassa es un sistema d'obtenció de calefacció a través d'una caldera com ho son el gas natural o el gasoil, la diferencia principal son els avantatges que aquest sistema presenta respecte a d'altres de semblants:

Estalvi de fins al 50% de la despesa en combustible.
Utilització de combustible ecològic i net i amb mínimes emissions.
Independència dels preus a l'alça del petroli.
Aprofitament de les cendres (abonaments).
Font energètica d'alta eficiència (classe A).

Aerotèrmica

L'energia aerotèrmica consisteix en aprofitar les calories que conté l'aire de l'exterior en un sistema on es compagina amb l'electricitat per aconseguir un rendiment energètic eficient.

 

Geotèrmica

L'energia geotèrmica és una energia neta i renovable que aprofita la calor del subsòl per climatitzar i obtenir aigua calenta sanitària de forma ecològica per mitjà d'un conjunt de col·lectors enterrats al subsòl pels quals circula una solució d'aigua amb glicol, permetent-nos refrigerar a l'estiu transmetent la calor excedent cap al subsòl o escalfar a l'hivern, extraient calor del sòl.

 

Solar tèrmica i fotovoltaica

L'energia solar tèrmica o termosolar consisteix en l'aprofitament de l'energia del sol per produir calor i produir d'aquesta manera aigua calenta destinada al consum domèstic (aigua calenta sanitaria, calefacció).

L'energia solar fotovoltaica consisteix en la generació d'energia elèctrica a través de panells fotovoltaics que en rebre radiació solar, s'exciten i provoquen salts electrònics, generant una diferència de potencial en els seus extrems.

Direcció

Indros
C. Pompeu Fabra, 16
25240 Linyola (Lleida)
tel: 973 575 415
fax: 973 714 344

Envia'ns un email