joomla 1.6

Solar tèrmica i fotovoltaica

L'energia solar tèrmica o termosolar consisteix en l'aprofitament de l'energia del sol per produir calor i produir d'aquesta manera aigua calenta destinada al consum domèstic (aigua calenta sanitaria, calefacció).

L'energia solar fotovoltaica consisteix en la generació d'energia elèctrica a través de panells fotovoltaics que en rebre radiació solar, s'exciten i provoquen salts electrònics, generant una diferència de potencial en els seus extrems.

Direcció

Indros
C. Pompeu Fabra, 16
25240 Linyola (Lleida)
tel: 973 575 415
fax: 973 714 344

Envia'ns un email